List intencyjny – Ścieżka rowerowa Jawor – Wądroże Wielkie – Malczyce

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…

W dniu 6 lipca br. w Mierczycach odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego, potwierdzającego wolę współpracy na rzecz realizacji budowy, promocji i utrzymania ścieżki turystyczno-rowerowej „Jawor-Mściwojów-Wądroże Wielkie – Ruja – Malczyce”. Jednym z interesariuszy jest również Gmina Mściwojów reprezentowana przez wójta Mariusza Forysia.

Inicjatywa dotyczy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dawnego torowiska Jawor-Malczyce, przy wsparciu środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

W uroczystości udział wziął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Członek Zarządu Województwa Paweł Wybierała, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna Krystian Kosztyła oraz członek zarządu Jan Grzegorczyk oraz samorządowcy: Wicestarosta Stanisław Laskowski, Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie, Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera, Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś, Skarbnik Gminy Malczyce Marcin Popiuk oraz Sekretarz Gminy Ruja Monika Błażeńko.

Menu