„Mały Strażak” w OSP Mściwojów

Inne aktualności

Ochotnicza straż Pożarna w Mściwojowie wzbogaciła się o nowy sprzęt do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska. Dzięki dotacji uzyskanej z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakupiono specjalistyczny sprzęt w postaci: kamery termowizyjnej, pirometru, piły ratowniczej, stojaka hydraulicznego, lancy gaśniczo-burzącej, kurtyny wodnej, smoka ssawnego, rozdzielacza oraz sorbentu. Realizacja projektu to koszt w wysokości 21.150,00 z, z tego 90%, czyli 19.035,00 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu.

Realizacja zadania umożliwiła osiągnięcie najistotniejszych celów, do których możemy zaliczyć:
– skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska i awarii (szczególnie droga ekspresowa S3);
– sprawna minimalizacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń i awarii mających wpływ na środowisko;
– zabezpieczenie operacyjne i prawidłowe wykonywanie zadań nałożonych na straż pożarną;
– poprawa bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.

Zakup sprzętu dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl

Menu