Możliwość wsparcia dla MŚP

Inne aktualności

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. („DFG”), którego udziałowcami są m.in. Województwo Dolnośląskie i Bank Gospodarstwa Krajowego, posiada w swojej ofercie produkt wspierający funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – poręczenie zapłaty wadium.

W związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym epidemią SARS – CoV – 2,  korzystanie z poręczeń zapłaty wadium może stanowić jedno z dodatkowych narzędzi poprawy płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacje o poręczeniach zapłaty wadium znaleźć można w załączonej poniżej prezentacji lub na naszej stronie: www.dfg.pl/poreczenia-wadialne. W razie pytań lub wątpliwości, do dyspozycji są specjaliści DFG, tel. 696 871 433, 534 699 663 lub e-mail: poreczenia@dfg.pl.

Prezentacja o poręczeniach zapłaty wadium

Menu