Nabór uczestników wyjazdu studyjnego dla partnerów KSOW do województwa Podkarpackiego

Inne aktualności

Jednostka Regionalna KSOW w województwie dolnośląskim zaprasza do udziału w czterodniowym wyjeździe studyjnym organizowanym dla Partnerów KSOW do województwa podkarpackiego, celem identyfikacji i upowszechnienia dobrych praktyk w ramach operacji zrealizowanych i sfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na tym obszarze.

W wyjeździe mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które są mieszkańcami województwa dolnośląskiego oraz są Partnerem KSOW według stanu na dzień 25.08.2023 r.

Termin wyjazdu studyjnego: 02.10 – 05.10.2023 r.

Liczba uczestników wyjazdu: minimum 36 maksymalnie 38 osób.

Zgłoszenia należy dokonać: do dnia 8 września 2023 r. do godziny 12.00 poprzez wysłanie do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie  dolnośląskim skanu wypełnionego oraz podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go na adres: ksow@donyslask.pl.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń uczestników (liczy się data i godzina wpływu formularza zgłoszeniowego).

Osoba do kontaktu:
Anna Terlecka-Krowicka
tel. 71 776 98 22, e-mail: ksow@dolnysk.pl

Wyjazd organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W poniższych załącznikach dostępny jest formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz program wyjazdu: