Na przestrzeni wieków tereny gminy należały do Czech, Polski, później wchodziły w skład księstw piastowskich: śląskiego, wrocławskiego, jaworskiego i świdnicko – jaworskiego. Po śmierci księżnej Agnieszki w 1392 roku, wdowy po ostatnim niezależnym księciu Bolku II, księstwo świdnicko – jaworskie weszło w skład Korony Czeskiej, a następnie monarchii Habsburgów (XVI w.). W XVIII wieku, w wyniku wojen śląskich cały region znalazł się w granicach państwa pruskiego (od 1871 r. niemieckiego). Po zakończeniu drugiej wojny światowej (1945 r.) na mocy układów jałtańsko – poczdamskich Śląsk w tym obszar gminy Mściwojów  włączony został do Polski. Początkowo wchodził on w skład województwa wrocławskiego, od 1975 roku – legnickiego, a od 1999 roku – dolnośląskiego.

Prowadzone w ostatnich latach badania archeologiczne doprowadziły do odkrycia na terenie gminy śladów osad z okresu neolitu. W późniejszym czasie – w epoce brązu i żelaza – ludność zamieszkująca te okolice w piecach wapiennych wypalała wapno, używała dymarek do wytopu żelaza, zdobione naczynia z gliny utrwalała w piecach garncarskich, a zapewne już we wczesnym średniowieczu stosowała przemyślny system melioracji. Jedna z należących do niej wsi – Marcinowice, stała się częścią dóbr klasztoru cystersów w Lubiążu; we wsi Siekierzyce w średniowieczu w miejscowej rzeczce wypłukiwano ziarna złotego i srebrnego piasku; w XIII stuleciu przez gminę biegł trakt z Legnicy do Strzegomia, a w późniejszym czasie przez gminę przebiegała lokalna droga z Jawora do Jeleniej Góry związana z handlem wyrobami lnianymi.

Sam Mściwojów był znany w średniowieczu jako wieś Prawin, należąca do rycerza Hansa von Profen, wymienianego w „Kodeksie Dyplomatycznym Śląska” autorstwa Ericha Grabera. Ród Profenów był właścicielem tutejszego zamku i wsi do pierwszej połowy XVI wieku, kiedy dobra zostały sprzedane rodzinie von Birban. Pod koniec stulecia majątek powrócił na krótko do Profenów, potem znów władają nim Birbanowie, a od 1654 roku aż do końca II wojny światowej – ród von Nostitz. Pierwszy właściciel Mściwojowa z tego rodu, Otto von Nostitz, do 1650 roku był wicekanclerzem Cesarstwa Niemieckiego, w latach 1651-1665 starostą jaworskim księstwa świdnicko – jaworskiego. Nowy właściciel na stałe rezydował w pobliskim Luboradzu, a jego następcy, skrzętni gospodarze, pod koniec XVIII wieku stali się właścicielami olbrzymich włości, zaliczanych do najznamienitszych na Dolnym Śląsku.

Załączniki