Grzegorzów

Grzegorzów

Powierzchnia sołectwa:
312,73 ha

Liczba mieszkańców:
121 mieszkańców (58 Mężczyzn, 63 Kobiet) – Stan na 10.07.2015 r.

Liczba gospodarstw domowych:
18 – Stan na 10.07.2015 r.

Mała wieś położona na Równinie Jawora, na wysokości 196 m n.p.m., 3 kilometry na wschód od Jawora. Jej początki sięgają końca XVI wieku. Założył ją Grzegorz Steiner w 1590 r. – po pożarze, jaki strawił kilka domów na wschodnim skraju obszaru Jawora. Między wsią a miastem leżał tzw. „grunt książęcy”, gdzie księżna Jutta, żona księcia wrocławskiego Henryka III Białego, miała podczas jazdy traktem wrocławskim urodzić w 1249 roku dziecko. Na pamiątkę tego faktu grunt ten był nieuprawiany aż do roku 1765, a do wojny trzydziestoletniej właściciel otrzymywał rocznie 10 talarów tytułem rekompensaty. Obok wsi leży stara strzelnica miejska, założona w 1861 roku.
Obok wsi biegnie linia kolejowa. Po wojnie do roku 1980 dwa razy dziennie, rano i wieczorem, zatrzymywał się na miejscowej stacji pociąg osobowy relacji Jawor – Malczyce.