Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mściwojowie

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

Prezes – Tomasz Siczek
Wiceprezes – Krzysztof Myszyński
Wiceprezes – Krzysztof Boberda
Komendant Gminny – Krzysztof Napierała
Sekretarz – Seweryn Mazur
Skarbnik – Przemysław Krzyśków
Członek Prezydium – Waldemar Tłusty
Członek – Bartosz Święs
Członek – Mateusz Tomczuk

OSP Marcinowice – status prawny: Stowarzyszenie

[włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego]

Prezes – Henryk Krzysków
Wiceprezes – Józef Janicz
Naczelnik – Tomasz Soroka
Sekretarz – Przemysław Krzyśków
Skarbnik – Krzysztof Boberda
Gospodarz – Władysław Adamek

Funkcjonuje chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (10 chłopców)

Na wyposażeniu OSP posiada:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244,
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Berliet 770,
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit ,
Samochód Volkswagen T4 Transporter,
Motopompy, łódź Cameo,
piły spalinowe do drewna, agregat prądotwórczy,
lekki system oświetlenia akcji,
sprzęt ratownictwa drogowego,
zestaw ratownictwa medycznego,

OSP Mściwojów – status prawny : Stowarzyszenie

[włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego]

Prezes – Waldemar Tłusty
Wiceprezes – Tomasz Fijołek
Naczelnik – Tomasz Siczek
Z-ca Naczelnika –  Paweł Zaraś
Sekretarz – Łukasz Tomczuk
Skarbnik – Michał Pasternak
Gospodarz – Krzysztof Zaraś

Funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (10 chłopców)

Na wyposażeniu OSP posiada:

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz 004,
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENUALT D14,
Samochód osobowy Wolksvagen Transporter,
Motopompy, łodź TEXSAS,
Piły spalinowe do drewna,
Zestaw ratownictwa medycznego,
Sprzęt ratownictwa drogowego,

OSP Targoszyn – status prawny : Stowarzyszenie

Prezes – Krzysztof Myszyński
Naczelnik – Bartosz Świes
Sekretarz – Mateusz Kula
Skarbnik – Błażej Hercun
Gospodarz – Maciej Owczarek

Funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  (10 chłopców)

Na wyposażeniu OSP posiada:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 244,
Piłę spalinową do drewna, motopompy.

Kluby sportowe

Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy Mściwojów realizowane są poprzez działalność klubów sportowych. Są to Stowarzyszenia kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wpisane do ewidencji Starosty Jaworskiego.

Ludowy Klub Sportowy „PARK” Targoszyn – Drużyna seniorów

Targoszyn 104
59-407 Mściwojów
NIP: 695-15-19-874
Regon 391064043
prezes Bartosz Święs

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na terenie gminy

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
Tel. /Fax +48 872 87 18
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej

Mściwojów 38
59-407 Mściwojów
NIP: 695-13-88-828
Regon 390753220

Stowarzyszenie Kaczawskie

Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
Tel. /Fax +48 872 87 18
e-mail: kontakt@partnerstwokaczawskie.pl
www.partnerstwokaczawskie.pl
www.gorykaczawskie.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn

Targoszyn 57
59-407 Mściwojów
Tel/fax 76 872-85-60
KRS 0000291360
NIP 695-14-77-897
REGON 020626480

Stowarzyszenie Wsi Snowidza

Snowidza 91A
59-407 Mściwojów
REGON 020949390
NIP 695-14-95-240
KRS 0000326271

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa”

Grzegorzów 9C
59-407 Mściwojów
REGON 380325680
NIP 695-152-94-76
KRS 0000729919
Prezes Zarządu Małgorzata Florek

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niedaszów

Niedaszów
59-407 Mściwojów
Tel/fax 76 872-85-72
KRS 0000306374
NIP 695-14-95-091
REGON 020932580

Stowarzyszenie Wieś Marcina

Marcinowice 57
59-407 Mściwojów
Tel/fax 76 872-58-66
KRS 0000321730
NIP 695-149-44-53
REGON 020929393

Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Snowidzy

Snowidza 118
59-407 Mściwojów
www.kgw.snowidza.pl

Koło Gospodyń Wiejskich w Mściwojowie

Mściwojów 54 – Świetlica wiejska
59-407 Mściwojów

Koło Gospodyń Wiejskich w Targoszynie

Targoszyn 57 – Świetlica wiejska
59-407 Mściwojów

Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinowicach

Marcinowice 29 – Świetlica wiejska
59-407 Mściwojów

Koło Gospodyń Wiejskich w Luborazdu

Luboradz 18 – Świetlica wiejska
59-407 Mściwojów

Koło Gospodyń Wiejskich w Godziszowej

Godziszowa 57 – Świetlica wiejska
59-407 Mściwojów

Koło Gospodyń Wiejskich w Niedaszowie

Niedaszów 14 – Świetlica wiejska
59-407 Mściwojów