Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na terenie gminy


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”


Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
Tel. /Fax +48 872 87 18
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl


Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej


Mściwojów 38
59-407 Mściwojów
NIP: 695-13-88-828
Regon 390753220


Stowarzyszenie Kaczawskie


Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
Tel. /Fax +48 872 87 18
e-mail: kontakt@partnerstwokaczawskie.pl
www.partnerstwokaczawskie.pl
www.gorykaczawskie.pl


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn


Targoszyn 57
59-407 Mściwojów
Tel/fax 76 872-85-60
KRS 0000291360
NIP 695-14-77-897
REGON 020626480


Stowarzyszenie Wsi Snowidza


Snowidza 91A
59-407 Mściwojów
REGON 020949390
NIP 695-14-95-240
KRS 0000326271


Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa”


Grzegorzów 9C
59-407 Mściwojów
REGON 380325680
NIP 695-152-94-76
KRS 0000729919
Prezes Zarządu Małgorzata Florek


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niedaszów


Niedaszów
59-407 Mściwojów
Tel/fax 76 872-85-72
KRS 0000306374
NIP 695-14-95-091
REGON 020932580


Stowarzyszenie Wieś Marcina


Marcinowice 57
59-407 Mściwojów
Tel/fax 76 872-58-66
KRS 0000321730
NIP 695-149-44-53
REGON 020929393


Na terenie Gminy Mściwojów funkcjonują także następujące stowarzyszenia:


– Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach
– Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mściwojowie
– Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Targoszynie
– Ludowy Klub Sportowy „PARK” Targoszyn
– Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Snowidza
– Ludowy Klub Sportowy „Unia” Mściwojów