Położenie

Gmina zajmuje obszar 72 km kwadratowych, z czego blisko 90% to grunty rolnicze. Od północnego – zachodu graniczy z gminą Jawor, od zachodu z gminą Paszowice, od wschodu z gminami Legnickie Pole i Wądroże Wielkie, od południowego – wschodu z gminą Udanin, a od południowego – zachodu przylega do granic byłego województwa wałbrzyskiego. Gminę zamieszkuje ponad 4054 mieszkańców (stan na 31 marca 2021r.).
W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Mściwojów, Targoszyn, Marcinowice, Barycz, Luboradz, Drzymałowice, Zimnik, Godziszowa, Grzegorzów, Niedaszów, Snowidza, Siekierzyce. Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Mściwojowie. Przez teren gminy biegną dwie drogi wojewódzkie nr 363 i 374.

Ludność

Gminę stale zamieszkuje 4054 mieszkańców (według stanu na dzień 31 marca 2021r.) w tym 2016 kobiet i 2038 mężczyzn.

1

Stale zamieszkałych

1

Kobiet

1

Mężczyzn

Grunty

Z map glebowo-rolniczych gminy Mściwojów wynika, że na terenach użytków rolnych występują następujące jednostki typologiczne: gleby brunatne, bielicowe, czarne ziemie oraz mady.
Prawie całą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne. Gleby są urodzajne – zalicza się je do klas botanicznych II-IV, które zajmują 99% gleb ornych.

Podział gruntów ornych przedstawia się następująco:

  • gleby klasy IIIa – 3158,03 ha
  • gleby klasy II – 1158,03 ha
  • gleby klasy Illb – 718,02 ha
  • gleby klasy IVa – 513,54 ha
  • gleby klasy IVb – 68,82 ha
  • gleby klasy I – 3,68 ha
  • Gleby gorszej jakości – klasy V, VI występują w postaci nielicznych enklaw i łącznie zajmują 56,76 ha.
  • Użytki zielone w tym łąki klas II-IV zajmują 136,5 ha , a pastwiska klas jak wyżej – 277,89 ha

Powierzchnia

1

Powierzchnia gminy w km²

1

Powierzchnia gminy w ha

Współrzędne geograficzne:

51° 6′ 0″ do 51° 0′ 10″ szerokości geograficznej północnej
16° 13′ 52″ do 16° 20′ 44″ min..długości geograficznej wschodniej

Wysokość nad poziomem morza:

średnio 190 m n.p.m.

Najważniejsze szlaki komunikacyjne:

droga wojewódzka nr 363 (Bolesławiec-Złotoryja-Jawor-Jenków),
droga wojewódzka nr 374 (Jawor-Strzegom-Świebodzice)

Położenie w województwie:

Gmina Mściwojów leży w południowo – zachodniej części Polski, w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim. Geograficznie obejmuje ona częściowo Równinę Jawora, należącą do Niziny Śląsko – Łużyckiej oraz Wzgórza Strzegomskie, które wchodzą w skład Przedgórza Sudeckiego.

Najbliższe duże miasta:

Jawor, 5 km,
Legnica, 25km,
Jelenia Góra, 40 km,
Wrocław, 65 km,

Wyświetl większą mapę