Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Jaworskim udzielane przez Fundację Togatus Pro Bono

Pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Jaworskim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-jaworski-2/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku według poniższego harmonogramu:

 • Poniedziałek 13.00-17.00 – Wądroże Wielkie nr 64
 • Wtorek 15.30-19.30 – Mściwojów nr 54
 • Środa 13.00-17.00 – Paszowice 260 – Ośrodek Zdrowia
 • Czwartek 14.30-18.30 – Męcinka nr 85
 • Piątek 15.00-19.00 – Bolków, Rynek 13

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywa się w każdy pierwszy tydzień miesiąca w każdej wskazanej lokalizacji.

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 76 72 90 100 lub 76 72 90 117

Komu przysługuje?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)
 • nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil YouTube, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne 😊

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Koncert Muzyki Filmowej „Jesienny Romans” w świetlicy w Mściwojowie
Następny wpis
II Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Księstwa Świdnicko-Jaworskiego – 23-24 września