Inne aktualności

Informacja
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ 27 GRUDNIA 2019 R. (PIĄTEK) URZĄD GMINY W MŚCIWOJOWIE BĘDZIE NIECZYNNY W razie…
Ostrzeżenie o silnym wietrze
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Zjawisko/stopień zagrożenia Silny…

Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej w Mściwojowie, zakończyło realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym „Mściwojów”. Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 113 tys. zł,  z czego 67.941,00 zł to środki finansowe EFRROW. Wsparcia finansowego udzieliła również Gmina Mściwojów, poprzez dotację na realizację zadania publicznego w wysokości ok. 45 tys. zł.

W ramach przedsięwzięcia zagospodarowano część terenów przyległych do zbiornika wodnego „Mściwojów” poprzez budowę drewnianej kładki spacerowej umożliwiającej swobodne przemieszczanie się w kierunku zbiornika wodnego, umocnienie skarp i niwelację uskoków terenu poprzez zastosowanie koszy z siatki stalowej z uzupełnieniem z kamienia  tj. gabionów,  budowę tarasu wypoczynkowego wyposażonego w poręcze i drewniane kładki ułatwiające przemieszczenie się na dolny, drewniany taras, wyposażenie terenu  w betonowe leżaki plenerowe. Zamontowana została również tablica edukacyjna, tzw. zestaw interaktywny, skonstruowany z dwunastu obrotowych tabliczek,  zawierających ilustracje i opisy zasobów historycznych i kulturowych.

Realizacja projektu niewątpliwie wpłynęła na wzrost estetyki terenu. Mamy również nadzieję, że wysiłek włożony w budowę infrastruktury zostanie doceniony przez turystów. Prosimy jedocześnie o reagowanie na wszelkie akty wandalizmu, które zdarzają się coraz częściej. Elementy infrastruktury nad zbiornikiem wodnym są niestety nagminnie niszczone (połamane ławki, zdewastowane oświetlenie na wieży widokowej, itp.). Liczymy więc na rozsądne korzystanie z nowego produktu turystycznego.

Menu
Skip to content