Nowe kontrakty w GOZ

Inne aktualności

Otwórz sklep Dobre z lasu
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z…

Od kilku już tygodni Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie pracuje nad realizacją projektu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020  Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie). Wartość projektu to ponad 460 tys. zł, z czego 85% stawią środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówki w Mściwojowie i w Snowidzy zostaną wyposażone w nowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz wiele udogodnień dla pacjentów. Między innymi już za kilka miesięcy pacjenci będą mogli dokonywać rejestracji do lekarza również poprzez stronę internetową.

W ramach bieżącej działalności, na podstawie umowy z NFZ, Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie oraz Punkt Lekarski w Snowidzy realizują bezpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie:
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej: poradnia lekarza POZ, poradnia lekarza pediatry, gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, medycyna szkolna;
b) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: poradnia dermatologiczna, poradnia logopedyczna;
c) Rehabilitacja (kinezyterapia, fizykoterapia, hydromasaż, masaż);
d) Stomatologia: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż,
e) Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w domu pacjenta.

Ze środków NFZ prowadzone są również programy profilaktyki raka szyjki macicy oraz profilaktyki chorób układu krążenia. W Ośrodku w Mściwojowie funkcjonują gabinety specjalistyczne, gdzie pacjenci mogą bezpłatnie uzyskać konsultacje lekarza neurologa oraz lekarza rehabilitacji. Dodatkowo odpłatnie, pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarza chirurga, lekarza kardiologa oraz lekarza ortopedy.

Ponadto realizowane są programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej: choroby układu krążenia, badania piersi, słuchu, wzroku.

Przypominamy również, iż badania laboratoryjne można wykonywać w obu placówkach codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 930.

Menu