Nowy sprzęt diagnostyczny

Inne aktualności

Otwórz sklep Dobre z lasu
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z…

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie wyposażył gabinet zabiegowy w dodatkowe urządzenie do oznaczeń CRP z krwi. Badanie CRP to szybki i prosty test do ilościowego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego (ang. C-reactive protein, CRP) w krwi pełnej, surowicy i osoczu wykonywany za pomocą aparatu. Test daje wiarygodne wyniki w ciągu kilku minut i przyspiesza prawidłową diagnostykę. Aparat jest więc nieodzowonym narzędziem pomagający w diagnozie pacjentów, szczególnie tych najmłodszych. Rozwiązuje problem terapii antybiotykami. Badanie CRP jest także użyteczne w monitorowaniu rezultatów leczenia. Dzięki uzyskanym informacjom można szybko upewnić się, że leczenie objawowe będzie u pacjenta skuteczne. Aparat daje możliwość monitorowania wskaźnika CRP w trakcie choroby pacjenta i dzięki temu można indywidualnie modyfikować leczenie. Dzięki badaniu CRP możemy ustalić czy konieczne jest zastosowanie antybiotyku. Możliwość szybkiego wykonania CRP znacznie ułatwia pracę lekarzy.

Prosta obsługa aparatu, mało inwazyjna technika pobierania krwi do badania, wynik w ciągu kilku minut – to tylko niektóre z cech aparatu, które znalazły uznanie u pacjentów oraz personelu pielęgniarskiego,  który został przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia. W miesiącu czerwcu również Punkt Lekarski w Snowidzy zostanie wyposażony w takie urządzenie.

Menu