Inne aktualności

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 16 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 21:49 dnia 11.02.2020…
Prewencja Terrorystyczna ABW
Czym jest kampania 4U ? Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa…

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza  do  wzięcia  udziału  w  projekcie  systemowym „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI
REALIZOWANYM  w  MCK Jawor
Czas realizacji: LUTY – GRUDZIEŃ 2016

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:

  • ukończyć 18 r.ż. i nie ukończyć 25 r.ż.,
  • być osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się,
  • nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia:

  • bezpłatne szkolenia zawodowe,
  • bezpłatne kursy (do wyboru m.in. nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej, kurs komputerowy, prawo jazdy kat. B, przedsiębiorczość, stylizacja paznokci, fryzjer, itp.),
  • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców wraz ze stypendium dla uczestników,
  • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
  • konsultacje specjalistyczne, doradcze, psychologiczne,
  • poradnictwo zawodowe
  • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

UDZIAŁ  W  PROJEKCIE  JEST  BEZPŁATNY !

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW

Zapisy do projektu:
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jaworze, ul. Wiejska 5
tel.76 8548374
mail: mck.jawor@ohp.pl

Menu
Skip to content