Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o dacie objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice

Inne aktualności

Informacja

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego 24 sierpnia 2022 o dacie objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice