Informacja

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wydaniu decyzji – 07.06.2024r.

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2003 r., poz. 344), w związku z art. 49 ustawy (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 11a ust 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, 1e, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311 zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 29 maja 2024 r. (znak sprawy: IF-WO./7570.15.2011.JK) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców zmarłego Szczepana Boberdy z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mściwojów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24/5 o pow. 0,0018 ha, 0006- Marcinowice.

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Województwo dolnośląskie ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 158
Następny wpis
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50 – Upał/ 2