Odbiór szkła z pojemników

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…

W związku z sygnałami jakie docierają do Urzędu Gminy od Regionalnego Przedsiębiorstwa  Komunalnego, zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, apelujemy o zbieranie odpadów opakowaniowych ze szkła do worków. Szkło zbierane „luzem” w pojemnikach nie będzie odbierane.

Menu