Odeszła Kazimiera Pokrzywa

Inne aktualności

Budowa świetlicy w ramach RFIL
Podjęto działania zmierzające do budowy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie. Wykonawcą prac jest firma Usługi Remontowo-Budowlane…

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 27 marca br. odeszła na zawsze Kazimiera Pokrzywa – wieloletnia Prezes Koła Kombatantów RP i Więźniów Politycznych.

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 31.03.2021r. o godz. 14.30 w kościele parafialnym w Starych Rochowicach. Po mszy na tamtejszym cmentarzu odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

Pani Kazimiera podczas pełnienia funkcji  Prezesa Gminnego Koła, wiele razy budziła wzruszenie ucząc nas pokory i szacunku wobec życia oraz wyrażając wdzięczności za dar wolności.

Rodzinie składamy wyrazy szczerszego współczucia.

Menu