Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Luboradzu

Inne aktualności

Otwórz sklep Dobre z lasu
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z…

Zakończono prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej w Luboradzu. W ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono roboty wewnątrz obiektu, które obejmowały m.in. klatkę schodową wraz z wykonaniem nowych schodów, odnowiono korytarze na piętrze i parterze, wyremontowano posadzki, wymieniono stolarkę drzwiową. Odnowiona została również elewacja frontowa budynku. Realizacja ww. zakresu możliwa była dzięki pomocy finansowej, którą Gmina Mściwojów uzyskała ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku. Zgodnie z zasadami programu wspomniane dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu i nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł.

Gmina każdego roku przystępuje do konkursu ogłaszanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

Menu