Herb RAda Gminy Mściwojów

Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Mściwojów w kadencji 2024-2029

OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 MAJA 2024 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 13:00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ II SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 26 marca 2024r. do chwili obecnej.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mściwojów za 2023 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego:

1) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,

2) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2023.

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2023:

1) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2023,

2) przedstawienie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2023 rok.

 1. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2024-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2024,

3) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Mściwojów,

4) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Mściwojów w miejscowości Targoszyn,

5) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2024 rok.

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2023 rok
Następny wpis
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze