Herb RAda Gminy Mściwojów

Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Mściwojów w kadencji 2024-2029

OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 CZERWCA 2024 R. (CZWARTEK) O GODZ. 09:30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ III SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mściwojów i Powiatu Jaworskiego.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Mściwojów i Powiatu Jaworskiego.
 6. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mściwojów.
 7. Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie Gminy Mściwojów w 2024 roku.
 8. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami tj. od 27.05.2024r. do chwili obecnej.
 9. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2024-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2024,

3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2023,

4) w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie,

5) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik nr 5 lokal nr 3,

6) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik nr 26 lokal nr 2,

7) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jawor przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Jawor,

8) w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP).

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 21-22 czerwca
Następny wpis
Województwo dolnośląskie ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 158