Herb RAda Gminy Mściwojów

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji rady Gminy Mściwojów

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 21 MARCA 2023 R. (WTOREK) O GODZ. 8:30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ L NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Głosowanie w sprawie obradowania w trybie zdalnym na L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mściwojów w dniu 21 marca 2023r.
  4. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Gminy Mściwojów,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2023 – 2028,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2023,

4) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Snowidza Dolna i Snowidza Górna,

5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2023 roku.

  1. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Inne aktualności

Aapel o krew grupy A Rh-

Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi oddawanie krwi. Szczególnie pilnie potrzebna…
Poprzedni wpis
Szkolenie dla rolników
Następny wpis
MÓJ PROJEKT GMINNEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ WIELKANOC 2023