Ogłoszenie o nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…
Herb RAda Gminy Mściwojów

OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31 LIPCA 2020 R. (PIĄTEK) O GODZ. 08.30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA XVIII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020,

3) w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2020/2021,

4) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/1,

5) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/7,

6) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 9/3.

  1. Zamknięcie sesji.

 

     Przewodniczący Rady Gminy

/-/Tomasz Siczek

Menu