OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…
Informacja

Wójt Gminy Mściwojów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: turystyki i krajoznawstwa oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Termin składania ofert: 22 lipca 2022 godz. 12.00

Menu