OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Inne aktualności

Przedsiębiorcy – PUE ZUS
Szanowni Przedsiębiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil…
Informacja

Wójt Gminy Mściwojów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: turystyki i krajoznawstwa oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Termin składania ofert: 22 lipca 2022 godz. 12.00

Menu