Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Inne aktualności

Nie bój się spisu
Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i…
Prognozowane opady deszczu
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu Silny deszcz z burzami/ 2 województwo…
Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 22 WRZEŚNIA 2020 R. (WTOREK) O GODZ. 16.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA XIX SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 22 czerwca 2020r. do chwili obecnej.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028
3) w sprawie przystąpienia gminy Mściwojów do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tomasz Siczek

Menu