Inne aktualności

Informacja
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ 27 GRUDNIA 2019 R. (PIĄTEK) URZĄD GMINY W MŚCIWOJOWIE BĘDZIE NIECZYNNY W razie…
Ostrzeżenie o silnym wietrze
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Zjawisko/stopień zagrożenia Silny…

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2019R. (ŚRODA) O GODZ. 12.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ X SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

3) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu
Skip to content