Inne aktualności

Informacja
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ 27 GRUDNIA 2019 R. (PIĄTEK) URZĄD GMINY W MŚCIWOJOWIE BĘDZIE NIECZYNNY W razie…
Ostrzeżenie o silnym wietrze
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Zjawisko/stopień zagrożenia Silny…

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 LISTOPADA 2019R. (PIĄTEK) O GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XI SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości,
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”,
5) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
6) Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
7) Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu
Skip to content