Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 21 STYCZNIA 2020R. (WTOREK) O GODZ. 14.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XIII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik 16/3,
2) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Snowidza 81/2,
3) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXVI.227.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 lutego 2014 r.,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej,
5) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę,
6) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2020r.,
7) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2020r.

6. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu