Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 GRUDNIA 2021 R. (ŚRODA) O GODZ. 10:30 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SNOWIDZY OBĘDZIE SIĘ XXXV SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami tj. od 30 listopada br. do chwili obecnej.
 5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok,

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022-2028,

4) w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok:

 1. a) przyjęcie autopoprawek (zmian) do projektu budżetu gminy na 2022r.,
 2. b) przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu,
 3. c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy Mściwojów,
 4. d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mściwojów,

6) w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Mściwojów,

7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2022.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu