Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Przedsiębiorcy – PUE ZUS
Szanowni Przedsiębiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil…
Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31 STYCZNIA 2022 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 10.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ XXXVI SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami tj. od 29 grudnia br. do chwili obecnej.
5. Rozpatrzenie uchwał:
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022-2028,
– w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok,
– w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Targoszyn nr 49 lokal 3
– w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Targoszyn nr 49 lokal 6
– w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Targoszyn nr 49 lokal 5
– w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2022 r.,
– w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2022r.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Mściwojów.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu