Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 17 MAJA 2022 R. (WTOREK) O GODZ. 9.15 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr III.39.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów,

4) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.

  1. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu