Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Kampania społeczna #jedynytakitest
Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, rozpoczęło 16 listopada kampanię społeczną #jedynytakitest. Jej celem…
Przedsiębiorcy – PUE ZUS
Szanowni Przedsiębiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil…
Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 17 SIERPNIA 2022 R. (ŚRODA) O GODZ. 9:30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ XLII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami tj. od 10.06.2022r. do chwili obecnej.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022-2028,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok,
3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek,
4) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2022/2023,
5) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz,
7) uchylająca uchwałę Nr XLI.244.2022 Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 czerwca 2022r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Mściwojów Nr XXVI.163.2021 z dnia 31 marca 2021 r w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu,

  1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu