Herb RAda Gminy Mściwojów

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R. (ŚRODA) O GODZ. 10:00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ XLIV SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W TRYBIE HYBRYDOWYM

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  4. Informacja na temat stanu dróg powiatowych w gminie Mściwojów- planowane inwestycje, remonty oraz bieżące utrzymanie.
  5. Informacja na temat stanu bezrobocia w gminie Mściwojów i w powiecie jaworskim.
  6. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami tj. od 17.08.2022r. do chwili obecnej.
  7. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok,

3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jaworskiego,

4) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Snowidza 8A lokal nr 4,

5) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik 6 lokal nr 1A,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Mściwojów a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW,

7) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy.

  1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Inne aktualności

Aapel o krew grupy A Rh-

Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi oddawanie krwi. Szczególnie pilnie potrzebna…
Poprzedni wpis
Pasowanie na ucznia
Następny wpis
W dniu 31.10.2022 r Urząd Gminy Mściwojów będzie nieczynny