Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Szkolenie dla rolników
Dziś w naszym urzędzie szkolenie dla rolników z nowych zasad płatności obszarowych, ewidencjonowania zwierząt i…
Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 13 STYCZNIA 2023 R. (PIĄTEK) O GODZ. 9:30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ XLVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W TRYBIE HYBRYDOWYM

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2023-2028,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2023,
3) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu bedącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,
4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mściwojów, w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu