Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów w trybie Hybrydowym

Inne aktualności

Szkolenie dla rolników
Dziś w naszym urzędzie szkolenie dla rolników z nowych zasad płatności obszarowych, ewidencjonowania zwierząt i…
Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31 STYCZNIA 2023 R. (WTOREK) O GODZ. 8:30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ XLIX SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W TRYBIE HYBRYDOWYM

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 29 grudnia 2022r. do chwili obecnej.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2023,

2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

3) w sprawie przystąpienia Gminy Mściwojów do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP).

  1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Tomasz Siczek

Menu