Ogłoszenie o wyborczym zebraniu wiejskim w Godziszowej

Inne aktualności

Uwaga Informacja
Uwaga! Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2022 r. punkt ewidencji ludności i dowodów osobistych…
Rok szkolny 2021/2022 zakończony!
Koniec kartkówek, sprawdzianów i lekcji! Przed uczniami dwa miesiące zasłużonych wakacji! Pożegnanie ze szkołą miało…
Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 22 CZERWCA 2022 R. (ŚRODA) O GODZ.18:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GODZISZOWEJ ODBĘDZIE SIĘ  WYBORCZE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GODZISZOWA.

Jeżeli zebranie nie uzyska wymaganego kworum  w I terminie to po pół godzinie tj. o godz. 18:30 odbędzie się zebranie w II terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania- wybór protokolanta zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie zebrania.

 

Wójt Gminy
/-/  Mariusz Foryś

Menu