OSA w Mściwojowie już jest

Inne aktualności

Końcem października zakończono prace przy budowie Otwartej Strefy Aktywności we wsi Mściwojów. Zadanie realizowano w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.  Projekt zrealizowany został w tzw. wariancie podstawowym, obejmującym budowę siłowni plenerowej składającej się z 9 urządzeń siłowych oraz utworzenie strefy relaksu, na która składają się:  urządzenia do gier plenerowych (stół do tenisa stołowego i stół do gry w szachy),ławki, kosz na odpadki, tablica informacyjna oraz nasadzenia zieleni. Wykonawcą zadania była firma Fit-Park z Torunia Niezbędne prace ziemne przeprowadzili mieszkańcy wsi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa bezpośrednich użytkowników obiektu zamontowane zostały bariery ochronne. Wartość utworzonej strefy to kwota 33.554,40 zł. Dofinansowanie, zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki wynosi nie więcej niż 49,8% wartości zadania tj. 16.400,00 zł.

Menu