OSP Marcinowice o swojej działalności w minionym roku

Początek roku to czas gdzie we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy odbywają się walne zebrania sprawozdawcze. Drugie z trzech zaplanowanych zebrań odbyło się 7 lutego 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Marcinowicach. W spotkaniu uczestniczyli miejscowi druhowie pod przewodnictwem prezesa Henryka Krzyśkowa. Wśród zaproszonych gości obecni byli Jan Mieszała – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaworze, Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze, Piotr Kuchnio – bryg. w stanie spoczynku, Mieczysław Stadnicki – członek honorowy Zarządu O/Gminnego ZOSP RP w Mściwojowie, Piotr Olchówka – Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy – Radny Powiatu Jaworskiego oraz Mariusz Dębicki – sołtys wsi. Zebraniu przewodniczył Jan Mieszała. Sprawozdanie z działalności OSP za miniony rok przedstawił naczelnik dh Tomasz Soroka. Stan osobowy jednostki nie uległ zmianie. W minionym roku strażacy wyjeżdżali do akcji 37 razy, do pożarów 27 razy, a do innych zdarzeń 9 razy, alarmy fałszywe 1 raz. Szkolenie pożarnicze ukończyło 4 druhów. W roku sprawozdawczym dokonano zakupu i wymiany 3 szt. bram garażowych wjazdowych. Zakupiono nowy sprzęt strażacki: hełm strażacki, ubranie specjalne ochronne NOMEX, rękawice specjalne FIRE MAX, buty gumowe strażackie, prądownicę węże . W ramach prac społecznych strażacy przeprowadzili remont i konserwacje sprzętu pożarowego oraz uporządkowali plac wokół budynku strażnicy. Druhowie OSP jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium oraz zatwierdzili plan działalności i plan finansowy na rok 2015. Ochotnicy w roku bieżącym planują doprowadzić wodę do budynku remizy, wykonać remont dachu, odnowić elewacje zewnętrzną budynku oraz zakupić motopompę szlamową i aparat oddymiający.

Obecny na zebraniu bryg. Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze , podziękował druhom za troskę o mobilność i udział w działaniach ratowniczych a także przedstawił plan szkoleń na rok bieżący. Natomiast Prezes OSP podziękował za zakup nowych bram garażowych do budynku remizy a druhom za trud włożony w działalność straży w minionym roku.

Podsumowaniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez żony strażaków.

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów
Następny wpis
Bal walentynkowy na rzecz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach