Otwórz sklep Dobre z lasu

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…

Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z polskich lasów. Logotyp „Dobre z Lasu” to świadectwo żywności najwyższej jakości stworzonej na bazie naturalnych składników.

O projekcie
Projekt „Dobre z Lasu”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów. Jednym z celów projektu jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Cel ten może być zrealizowany dzięki wprowadzeniu na rynek polski marki „Dobre z Lasu” dającej gwarancję, że nasza żywność, jest zdrowa i smaczna. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

O marce
Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu. Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Warianty franczyzy
Nadleśnictwo Jawor ogłasza możliwość uruchomienia sklepów oraz punktów promocyjnych Dobre z Lasu na zasadach franczyzy. Dostępne są dwa różne warianty:

Wariant III
Loklal i wyposażenie sklepu Dobre z Lasu jest własnością lub jest zarządzane przez Operatora.
Założono, że sklep Dobre z Lasu zarządzany jest przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Nadleśnictwem. Operatora wyłania Nadleśnictwo w drodze konkursu. Wszystkie działania promocyjne i marketingowe, będą nadzorowane są przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Wariant IV
Uruchomienie Punktu Promocyjnego Dobre z Lasu.
Wariant ten stwarza możliwość utworzenia sekcji Dobre z Lasu w funkcjonującym punkcie handlowym lub gastronomicznym na terenie nadleśnictwa.

Dodatkowe informacje o projekcie i sklepie można znaleźć na stronie: www.dobrezlasu.pl

Osoby zainteresowane współpracą, w celu zdobycia szczegółowych informacji, mogą się kontaktować z pracownikiem Małgorzatą Zięba-Wiechniak (tel. 722 100 184).

Menu