Pasowanie na ucznia

Inne aktualności

13 października br. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie odbyła się uroczystość przyjęcia do społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. Najważniejszą częścią wydarzenia, na którą wszyscy czekali było pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektora Piotra Pieniążka. Na zaproszenie Pierwszoklasistów, w tym ważnym dniu uczestniczył również wójt Mariusz Foryś, który pogratulował młodym uczniom, a wszystkim pracownikom szkoły złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

Menu