PILNE!

Inne aktualności

Nowe numery telefonów do ZGK
Od dziś uruchomiliśmy dla Państwa nowe numery telefonów do Zakładu Gospodarki Komunalnej. 768788546 – Sekretariat…

Drodzy Mieszkańcy,

Urząd Gminy Mściwojów zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety  https://grinis.pl/ogrzewanie-gmina-msciwojow/  dotyczącej użytkowanych przez mieszkańców instalacji grzewczych. Obowiązek przeprowadzana inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.

Ankiety proszę wypełnić do 31 grudnia 2021r.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Mściwojów. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.

Menu