Plac zabaw i siłownia w Godziszowej

Inne aktualności

W Godziszowej powstał nowy plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna. Projekt zrealizowano w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku. Na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej we wsi Godziszowa” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania, która wyniosła 53 tys. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania tj. firmę Croquet Sp. z o.o. Szczodre. Przy pracach wsparcia udzielili również mieszkańcy wsi. Istniejące urządzenia zabawowe w dobrym stanie technicznym zostały zdemontowane i przeniesione w nowe miejsca, w celu zachowania bezpiecznych odległości od istniejącego układu komunikacyjnego. Zamontowano również nowe urządzenia placu zabaw. Dodatkowo utworzono siłownię zewnętrzną, w skład której wchodzą: wyciąg górny, krzesło do wyciskania, biegacz, orbitrek, pajacyk oraz rower. Teren został wyposażony w ławki oraz kosze na odpadki.

Menu