PÓŁKOLONIA W MARCINOWICACH

Inne aktualności

SZKOŁA PODSTAWOWA W SNOWIDZY, SZKOŁA PODSTAWOWA W TARGOSZYNIE ORAZ  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJOWIE SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Z TERENU GMINY NA PÓŁKOLONIĘ POD HASŁEM

„WAKACJE ODKRYWCÓW”
ORGANIZOWANĄ
W TERMINIE 25.06 – 06.07.2018r.
 W SNOWIDZY I MARCINOWICACH.

KARTY ZGŁOSZENIA MOŻNA OTRZYMAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOWIDZY ORAZ W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARGOSZYNIE.

WPISOWE: 60 ZŁ.

NIEODPŁATNE OBIADY OTRZYMAJĄ DZIECI Z RODZIN, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z POMOCY GOPS-u!

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Menu