POMOC DLA UKRAINY

Na skutek zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, schronienie w Polsce znalazło wielu obywateli Ukrainy. Wiele z tych osób nie miało ze sobą paszportów lub innych dokumentów, które zgodnie z prawem RP mogłyby potwierdzać ich tożsamość i legalność pobytu w naszym kraju.

Jednym z przedsięwzięć, które ułatwiają identyfikację tych osób było uruchomienie cyfrowego dokumentu dla ukraińskich uchodźców – Diia.pl. Działa on w ramach aplikacji mObywatel.

Diia.pl jest elektronicznym dokumentem, pozwalający potwierdzić tożsamość osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br.

Co daje użytkownikom Diia.pl:
1) jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
2) spełnia rolę dokumentu pobytowego.
3) wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.
4) pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
(Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl).

Kto może korzystać z Diia.pl:
Każda osoba, która:
1) przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
2) ma nadany numer PESEL,
3) ma aktywny profil zaufany (który można uzyskać w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL).

Jak aktywować aplikację Diia.pl?
• w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu zaufanego,
• jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
• powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
• zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
• jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Szczegóły związane z profilem zaufanym tutaj.

Szczegóły związane z Diia.pl (w języku ukraińskim) – tutaj.

Numer PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel to elektroniczne narzędzia, które powinien mieć każdy uchodźca wojenny z Ukrainy. Zobacz film instruktażowy jak je zdobyć krok po kroku.

Numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Od 16 marca 2022r. w Naszej gminie ruszyła procedura nadawania numerów PESEL dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Mogą oni wystąpić o nadanie numeru PESEL, uprawniającego do korzystania z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych. PESEL umożliwi też podjęcie pracy czy założenia działalności gospodarczej. Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren RP.

PESEL będzie nadawany zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda osoba, która ukończyła 12 lat. Konieczne będzie również przybycie z młodszym dzieckiem, jednak tylko wtedy, gdy jego opiekun nie posiada dokumentu tożsamości dziecka.

KLAUZULA PO UKRAIŃSKU REJESTR PESEL REJESTR OBYW. UKRAINY

KLAUZULA PO POLSKU REJESTR PESEL REJESTR OBYW. UKRAINY

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej-ua

Wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju

#solidarnizukraina

Szanowni Mieszkańcy

Mamy już pierwszych uchodźców wojennych na terenie Naszej Gminy. Korzystają oni ze wsparcia ludzi dobrej woli, znajomych,  osób z dużą empatią i chęcią niesienia pomocy. Prosimy o zgłaszanie ich pobytu do Urzędu Gminy w Mściwojowie lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mściwojowie, który odpowiada za koordynację działań związanych z uchodźcami wojennymi na terenie Gminy Mściwojów.
W najbliższych dniach uruchomimy też pomoc rzeczową dla tych osób na start na Ziemi Polskiej. Planowane jest również uruchomienie tymczasowego punktu pobytu dla uchodźców na terenie naszej gminy po akceptacji przez Wojewodę.

Jednocześnie informujemy, że w związku z agresją rosyjską na Ukrainię uruchomiona została specjalna strona internetowa: https://pomagamukrainie.gov.pl, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc.

Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą.

Informujemy, że trwa zbiórka humanitarna dla mieszkańców Ukrainy . Wszyscy mieszkańcy Gminy Mściwojów mogą wspomóc naszych sąsiadów . Rzeczy należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie w godzinach od 7.00 do 15.00. ( inna godzina możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu) lub do sołtysów poszczególnych sołectw.
Potrzebne są:
– medyczne środki pierwszej pomocy- bandaże, gaziki, strzykawki, woda utleniona, wlewy : glukozy, insuliny, potasu,  plastry i leki przeciwbólowe, – przeciwgorączkowe dla dzieci, syropy dla dzieci, witaminy, itp.
– środki higieny osobistej,
– latarki, baterie, świece, powerbanki, butelki z filtrem wody,
– koce termiczne,
– woda mineralna ( najlepiej w dużych butelkach),
– żywność z długim terminem przydatności , np: konserwy, mąka, cukier, olej, herbata, kawa itp.
– żywność dla dzieci i niemowląt, środki higieniczne da niemowląt, pieluchy, chusteczki mokre, itp.
Więcej informacji pod nr telefonu: 76/878-85-50.
Już teraz dziękujemy za pomoc i okazane serce!

OPIEKA ZDROWOTNA

Każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji i zgłosi się z problemem zdrowotnym do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie oraz Punktu Lekarskiego w Snowidzy, otrzyma niezbędną bezpłatną pomoc medyczną.

WAŻNE!
Osoby te muszą mieć zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Kontakt z placówką:
76 871 83 25 –  Punkt Lekarski w Snowidzy
76 872 88 50 Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Załączniki