Porządki w Mściwojowie – Projekt „Mściwojów – mój dom”

Inne aktualności

W sobotę 10 czerwca mieszkańcy Mściwojowa czynnie włączyli się w prace porządkowe na terenie parku, odpowiadając na zaproszenie sołtysa wsi Seweryna Mazura, rady sołeckiej, strażaków oraz radnych. Park uprzątnięty został z liści, gałęzi i śmieci, wygrabiono plac zabaw, oczyszczono i wyrównano teren przy parkingu banku spółdzielczego. Młodzi mieszkańcy wsi ciągnikami go koszenia trawy wykosili teren wokół parku, ścieżki przyrodniczej i placu zabaw. Panie z koła gospodyń wiejskich zajęły się porządkami w oranżerii. Ubita i utwardzona została też ścieżka prowadząca po parku. Kilka dni wcześniej uprzątnięto wnętrze niegdyś dworskiego budynku. Obecnie posłuży on mieszkańcom i turystom jako miejsce odpoczynku.

Sprzętu i maszyn użyczyli: Seweryn Mazur, Krystian Mazur, Waldemar Tłusty, Łukasz Tomczuk i Ireneusz Bigus. Na szczególne podziękowania zasługuje Pan Dawid Andruszyn, który użyczył maszyny ubijającej i koparki.

Czynności porządkowe w parku były wstępem do pracy nad projektem „Mściwojów – mój dom”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie grantowym „Działaj lokalnie 2017”, ogłoszonym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Kaczawskie.

Przy kończącym kilkugodzinny wysiłek grillu, omówiono dalsze działania w ramach projektu: terminy zagospodarowania  nieużytku przy siedzibie OSP Mściwojów, organizację konkursu plastycznego, kilku wycieczek rowerowych dla małych mieszkańców Mściwojowa i ich rodziców, organizację pikniku rodzinnego.

Pomysł na zrealizowanie w tym roku przedsięwzięcia przy siedzibie OSP jest też wyrazem wdzięczności dla miejscowych strażaków, którzy obchodzą rocznicę 70-lecia swojego istnienia.  Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom akcji, która łączy pokolenia mieszkańców wsi, a także jej nowym mieszkańcom, za wspólną pracę. Zabytkowy park jest wizytówką Mściwojowa i miejscem spotkań, odwiedzin turystów, a w najbliższą sobotę miejscem obchodów 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Menu