Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych”. Podczas prezentacji odbędzie się konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”.
Prezentacja odbędzie się 17 grudnia 2023 roku od godziny 10:00 do godziny 16:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach.
Celem tego wydarzenia jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia przez m.in. zaprezentowanie świątecznych potraw i wypieków, występy zespołów ludowych, promowanie i sprzedaż rękodzieła charakterystycznego dla mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu.
Zachęcamy koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego do udziału.
Termin przesyłania kart zgłoszeń mija 11 grudnia 2023 roku.
Wszyscy uczestnicy Prezentacji otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Dojazd na prezentację każde koło gospodyń wiejskich/organizacja pozarządowa organizuje we własnym zakresie. Urząd Marszałkowski zapewnia stoły wystawiennicze oraz krzesła dla uczestników wydarzenia.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne w załącznikach poniżej.

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Ciepłe Mieszkanie – deklaracja przystąpienia do programu
Następny wpis
Mikołajki w Szkołach Podstawowych oraz jednostkach gminnych