Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Drzymałowice

Podobne projekty

Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Drzymałowice

Tytuł projektu: Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Drzymałowice
Wartość projektu: 120.498,14 zł
Dofinansowanie: 92.545,00 zł – budżetu państwa dotacja celowej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 1997 i 2001 r., dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 27.840,00 zł
Opis projektu: W ramach zadania przebudowana została do nawierzchni asfaltowej droga o długości 320 mb i szerokości jezdni 5 m wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa łamanego oraz rowem odwadniającym na długości 285 m i studzienką ściekową.

Zobacz inne projekty

Menu