Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363

Podobne projekty

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363

Tytuł projektu: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363
Cele projektu: W ramach współpracy Gmina Mściwojów udzieli Województwu Dolnośląskiemu  pomocy  rzeczowej , która polegać będzie na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania oraz poniesieniu na ten cel wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu Gminy na 2018 i 2019 rok. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonany w pasie drogi wojewódzkiej odcinek chodnika  wraz z odwodnieniem na długości ok. 440 m.
Wartość projektu: 75 000,00 zł

Zobacz inne projekty