Budowa placów zabaw w miejscowościach: Grzegorzów, Marcinowice, Snowidza, Targoszyn, Zimnik oraz budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Targoszyn

Podobne projekty

Tytuł projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Grzegorzów, Marcinowice, Snowidza, Targoszyn, Zimnik oraz budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Targoszyn
Całkowita wartość projektu: 435.939,67 zł
Dofinansowanie: 265.816,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Opis projektu: W ramach projektu w pięciu miejscowościach powstały nowe, bezpieczne place zabaw dla dzieci. Ponadto w miejscowości Targoszyn wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkową oraz tenisa.

Logotypy_prow_wd_eu„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zobacz inne projekty