Podobne projekty

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw we wsi Siekierzyce oraz przebudowa placu zabaw we wsi Godziszowa
Wartość projektu: 73.800,00 zł
Dofinansowanie: 30.000,00 zł
Opis projektu: W ramach projektu dla dzieci z miejscowości Siekierzyce wybudowany został nowy, bezpieczny plac zabaw, a teren placu został ogrodzony. We wsi Godziszowa plac zabaw przebudowano poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych w dogodniejsze miejsce, zakup nowych elementów oraz ogrodzenie terenu.


Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

Zobacz inne projekty